Statutární město

velikost písma A A A

Uzavřené smlouvy


Na tomto internetovém profilu rozhodla Rada městského obvodu Petřkovice na své 8. schůzi konané dne 3. 3. 2015 zpřístupnit veřejnosti smlouvy o dílo, z nichž plyne pro městský obvod Petřkovice závazek vyšší než 100 000 Kč bez DPH. Dále se zde zveřejňují veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nad 50 000 Kč, jak ukládá § 10d zákona č. 24/2015, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Jedná se o doplnění smluv samostatně zveřejňovaných v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na profilu zadavatele.