Statutární město

velikost písma A A A

Uzavřené smlouvy


Upozornění:
Dne 1.7.2016 nabyl účinnosti zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Smlouvy městského obvodu Petřkovice jsou uveřejňovány od konce roku r. 2016 v celostátním Registru smluv na https://smlouvy.gov.cz/ v souladu s platnou legislativou. Zveřejňování smluv na těchto stránkách bylo proto v roce 2017 ukončeno. V celostátním Registru smluv se zveřejňují uzavřené smlouvy nebo objednávky s hodnotou plnění nad 50 000 Kč.

Na tomto internetovém profilu rozhodla Rada městského obvodu Petřkovice na své 8. schůzi konané dne 3. 3. 2015 zpřístupnit veřejnosti smlouvy o dílo, z nichž plyne pro městský obvod Petřkovice závazek vyšší než 100 000 Kč bez DPH. Dále se zde zveřejňují veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nad 50 000 Kč, jak ukládá § 10d zákona č. 24/2015, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Jedná se o doplnění smluv samostatně zveřejňovaných v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na profilu zadavatele.